V staromestskej škôlke majú deti senzorický chodník

V staromestskej škôlke majú deti senzorický chodník

V Materskej škole – Óvoda, Zádielska 4, 040 01 Košice – Staré Mesto bol na školskom dvore pre deti, zamestnancov, rodičov a priateľov vytvorený „Zmyslový senzorický chodník“. Projekt sa podaril vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu z rozpočtu Mesta Košice a to grantom vo výške 1.500,-€

“ Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí spolufinancovali tvorbu senzorického chodníka. Realizácia projektu sa uskutočnila v auguste počas letných prázdnin. Cieľovú skupinu projektu tvoria najmä deti materskej školy, ale aj zamestnanci, rodičia, starí rodičia a priatelia školy. Udržateľnosť zmyslového senzorického chodníka je trvalá,“ vysvetlila riaditeľka materskej škôlky Mgr. Lucia Lukácsová.

Zdroj: FB Košice – Staré mesto

Foto: FB Košice – Staré mesto

Odporúčame

TOP články