Študentská právna poradňa opäť pomôže Košičanom

Študentská právna poradňa opäť pomôže Košičanom

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s mestom Košice aj tentokrát otvára pre obyvateľov mesta Študentskú právnu poradňu. Vďaka nej majú Košičanky, Košičania možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov. Súčasťou právnej analýzy pre klienta je právny rozbor prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia.

Činnosť Študentskej právnej poradne sa uskutočňuje v týchto právnych oblastiach: občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne právo a daňové právo. Z činnosti Študentskej právnej poradne je vylúčené vypracovanie právnej analýzy v oblasti trestného práva.

Na stretnutie v Študentskej právnej poradni je potrebné sa vopred objednať. Telefonicky na t.č. +421 55 6419 385 (Kancelária prvého kontaktu Magistrátu mesta Košice) alebo e-mailom na dominika.beckova@upjs.sk.

Objednať sa na stretnutie je možné od 18. septembra do 30. novembra 2023 alebo do naplnenia kapacity. Stretnutie sa v dohodnutom termíne uskutoční v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach (Kováčska 30, 040 75 Košice). Bližšie informácie nájdete na: https://www.upjs.sk/pravnicka…/pracoviska/ppk/aktuality/.

Zdroj: mesto Košice

Foto (ilustr.): Pexels

Odporúčame

TOP články