Šebastovce a Džungľa žijú svojím životom

Šebastovce a Džungľa žijú svojím životom

Na stránkach mesačníka Košice v skratke ste mohli dlhodobo čítať seriál venovaný mestským častiam. Na naše otázky odpovedali starostovia 21 z 22 mestských častí. Rozhovor odmietol starosta Pereša Jozef Karabin. V záverečnom diele seriálu sa venujeme dvom najmenším mestským častiam Košíc. Obidve majú nad 700 obyvateľov a na čele oboch samospráv sú ženy.

Čím je vaša mestská časť výnimočná?

Monika Puzderová, starostka Šebastoviec:

Šebastovce sú vstupnou bránou do Košíc z juhu. Teší nás, že vekový priemer obyvateľov klesá, pretože viacero mladých rodín, ktoré hľadajú pokojný život v prostredí vidieka, sa k nám sťahuje z centra Košíc.

Adriana Balogová, starostka Džungle:

Mestská časť Džungľa je výnimočná svojou polohou. Keďže susedíme so Starým Mestom, Severom a sídliskami Ťahanovce a Furča, sme akoby v srdci Košíc. Od nás sa dostanete do celého mesta v približne rovnakom čase.

Čo považujete za najväčší úspech v tomto volebnom období?

M. Puzderová: Po dlhých rokoch sa nám podarilo ukončiť schvaľovací proces Územného plánu zóny Šebastovce, strategického dokumentu potrebného pre ďalší rozvoj mestskej časti, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo. Za úspech považujem aj dokončenie inžinierskych sietí v lokalitách Nadmerné záhrady a Šalviová ulica, súvislé opravy komunikácií Ďatelinová a Prasličková a rekonštrukciu poškodených striech na budovách kultúrneho domu, miestneho úradu a domu smútku.


A. Balogová: Dokázali sme ako malá mestská časť otvoriť témy, ktoré však musíme riešiť v spolupráci s mestom. Ide o výstavbu cyklotrasy na brehu rieky Hornád, ktorá preteká našou mestskou časťou, či semaforu na Prešovskej ceste, ktorá je pre chodcov extrémne nebezpečná. Do majetku mestskej časti sa nám podarilo získať budovu miestneho úradu, a budovu na brehu Hornádu. Myslím si, že najpozitívnejšie je, keď dokážete svojim obyvateľom pomôcť, keď sa podarí vypestovať v obyvateľoch pozitívne medziľudské vzťahy. Vždy a v prvom rade má ísť o človeka – o obyvateľa, na to slúži samospráva.

Ktoré z vašich predvolebných predsavzatí sa nepodarilo realizovať a prečo?

M. Puzderová: Začali sme pripravovať novú lokalitu pre výstavbu rodinných domov. Žiaľ, príprava projektovej dokumentácie zatiaľ viazne, keďže niektorí vlastníci pozemkov nesúhlasia s navrhovanými riešeniami. Vlastnícke právo je nedotknuteľné, ostáva nám teda len veriť, že sa v budúcnosti podarí vlastníkov pozemkov v tejto lokalite presvedčiť, že tento projekt je prínosom pre celú obec.


A. Balogová: Naše snaženie výrazne ovplyvnila pandémia Covidu. Museli sme pohotovo reagovať na situáciu a snažiť sa zvládnuť úplne iné výzvy a potreby spoločnosti a obyvateľov. Viaceré naše plány museli ustúpiť testovaniu a očkovaniu. Ochorenie malo vplyv aj na nižší objem financií, ktorými sme mohli disponovať, čo nám prekazilo niektoré naše aktivity.

Čo by ste chceli ešte stihnúť do konca volebného obdobia?

M. Puzderová: Chceli by sme opraviť nevyhovujúce elektrické rozvody v budove na Šebastovskej ulici, ktorá je v majetku mesta, dokončiť opravu verejného rozhlasu na Repíkovej ulici a opravy výtlkov na miestnych komunikáciách.

A. Balogová: Do konca volebného obdobia by sme chceli ešte dokončiť projekt WI FI pre Teba a opravu niektorých chodníkov.

Čo považujete za najväčší problém mestskej časti a ako ste ho riešili (resp. kto a ako by ho mal riešiť)?

M. Puzderová: Jedným z najväčších problémom v je hlavná cesta č. 17 do Maďarska, na ktorej už dnes je intenzita dopravy neúnosná z hľadiska technického, ale hlavne bezpečnostného. Navyše v blízkosti sa plánuje výstavba a prevádzka budúceho strategického územia park Valaliky, čo zrejme zhorší situáciu na tejto komunikácií. Riešiť by to malo mesto už teraz pri príprave projektovej dokumentácie pre stavbu park Valaliky. Ďalším problémom je dlhodobo iba opravovaná Harmančeková ulica na ktorej premáva MHD. Čiastočné opravy tejto komunikácie už nemajú význam. Mestská časť požiadala mesto o zaradenie súvislej opravy tejto ulice do plánu a rozpočtu na tento rok – snáď sa dočkáme.

A. Balogová: Za najväčší problém považujem už spomínanú Prešovskú cestu, na ktorej ide o ľudské životy. Riešenie však nepatrí do našej kompetencie, určite by to malo riešiť mesto a mestské časti Dargovských hrdinov, Staré mesto v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Bolo by vhodné prehodnotiť spoj mestskej hromadnej dopravy Džungľa – Baňa, ktorý je málo vyťažený. Obyvateľom mestskej časti by viac pomohli spoje v smere Staré Mesto či železničná stanica.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom, v čom by ste privítali jeho pomoc?

M. Puzderová: Skôr pozitívne ako negatívne. Riešenia problémov v našej mestskej časti priamo ovplyvňujú finančné prostriedky – ich nedostatok. Myslím si, a nie je to iba môj názor, že je potrebné v budúcnosti sa zaoberať v meste zmenou financovania mestských častí tak, aby zodpovedalo potrebám miestnych samospráv na efektívne, pritom hospodárne a účelné hospodárenie. Nakoniec si dovolím poďakovať tým pracovníkom magistrátu mesta, s ktorými je spolupráca vynikajúca a zaželať im veľa síl a energie v ďalšej práci.

A. Balogová: Mesto sa nás snaží informovať o aktivitách, ktoré organiyuje a na niektoré prizýva aj mestskú časť. Chcem sa poďakovať Dopravnému podniku mesta Košice, ktorý má vozovňu v našej mestskej časti, za významnú pomoc pri testovaní našich obyvateľov počas Covidu a policajtom Mestskej polícii stanice Sever za pomoc pri udržiavaní poriadku v našej mestskej časti a vybavovaní sťažností.

(MJ)

Foto: Archív MČ Džungľa, Archív MČ Šebastovce

Odporúčame

TOP články