Sčítač dopravy už rok počíta cyklistov a chodcov. Aké dáte mestu priniesol?

Sčítač dopravy už rok počíta cyklistov a chodcov. Aké dáte mestu priniesol?

Sčítač dopravy sprevádzkovalo mesto Košice pred rokom na križovatke ulíc Letná – Komenského. Išlo o prvé takéto zariadenie. Testovaciu premávku sčítača spustilo mesto vďaka spolupráci s partnermi Košice Región Turizmus, Dopravným podnikom mesta Košice a za pomoci Cyklokoalície Košice.

Vybrané údaje o pohybe cyklistov a chodcov bolo doteraz možné sledovať len priamo na križovatke. V uplynulých dňoch sa v spolupráci s Košice 2.0 začali na mestskom portáli https://opendata.kosice.sk zverejňovať komplexné dáta.

Vyplýva z nich, že najväčší počet cyklistov prechádza týmto úsekom popoludní medzi 14.00 – 15.00 hod. bez ohľadu na to, aký je deň. Naopak, viac chodcov sa tam vyskytuje počas pracovných dní než cez víkend. Je zaujímavé, že ani daždivý september neodradil Košičanov používať bicykel a oproti letu klesol počet cyklistov len minimálne.

Na sčítači dopravy mesto v spolupráci s MyBikeCounter (AMENA smart displays) postupne odstraňovalo niektoré chyby, v súčasnosti by už mal fungovať bez problémov. Zároveň sa pracuje na tom, aby zobrazované dáta boli po vizuálnej stránke ešte v krajšom a čitateľnejšom rozlíšení.

Dáta mestu pomôžu v ďalších rokoch pri rozhodovaní o budúcej podobe uličných priestorov. Aj na ich základe sa bude môcť spracovať dopravné posúdenie jednotlivých ulíc tak, aby sa dali čo najpresnejšie zmapovať a získať tak relevantné dáta o intenzite pohybu osôb, ktoré ich využívajú na svoju prepravu do práce, škôl alebo voľnočasovými aktivitami.

Okrem spomínaného sčítača na Komenského ulici chce mesto ešte do konca tohto roka osadiť ďalšie užitočné elektronické senzory. Tie budú v lokalitách so zvýšeným počtom ľudí monitorovať nielen pohyb chodcov a cyklistov, ale po novom už aj automobilov. V priebehu jesene pribudnú dva sčítače na križovatke Triedy SNP s Ružínskou ulicou, resp. o kúsok ďalej s Laboreckou ulicou.

Ďalšie dva plánované kusy začnú po osadení v priebehu jesene počítať dopravu po oboch stranách Južnej triedy pri OC Astória. V blízkej budúcnosti by mesto v osadzovaní sčítačov dopravy chcelo pokračovať aj na ďalších frekventovaných miestach.

(LS)

Foto: MK

Odporúčame

TOP články