Nové mestské centrum zmení tvár celého mesta

Nové mestské centrum zmení tvár celého mesta


Projekčná kancelária Gogolák + Grasse z Prahy sa stala víťazom medzinárodnej urbanisticko – architektonickej súťaže s názvom Košice-Hornád – Nové mestské centrum. Vyhlásilo ju mesto Košice v závere minulého roka. Súťaž sa týka rozvoja územia pri rieke Hornád v lokalite medzi Prešovskou cestou, Rampovou ulicou, železničnou traťou a Palackého ulicou s celkovou výmerou 124 hektárov.

Mesto na tomto území vlastní zhruba štvrtinu pozemkov, rovnako Košický samosprávny kraj a štát. Zvyšná časť patrí súkromným majiteľom. 

Nové centrum odľahčí Staré mesto

Cieľom súťaže bolo získať urbanistické riešenie atraktívneho mestského prostredia pre funkcie bývania a vyššej občianskej vybavenosti – zdravotníckych a sociálnych služieb, rekreácie, vzdelávania, športu a zelene, vrátane využitia najmodernejších smart technológií. 

Nové mestské centrum by malo v nasledujúcich desaťročiach obsluhovať nielen spádové územie Košíc. Okrem obyvateľov metropoly východu a ľudom z okresu Košice-okolie má poslúžiť aj celému Košickému kraju. Uvažuje sa, že tam môžu sídliť aj niektoré orgány štátnej správy či zdravotnícke zariadenia. Tým by došlo k odľahčeniu dopravy v meste. 

Predbežne sa počíta, že v novej štvrti by mohlo trvalo žiť 18 000 ľudí a denne by tam dochádzalo za prácou, rôznymi službami alebo relaxom spolu 50 000 – 80 000 osôb. 

Porota vyberala z dvanástich návrhov

Do architektonickej súťaže sa prihlásilo 12 tímov, medzinárodná porota vybrala v marci tohto roka do druhého kola poltucet najlepších návrhov.

Súťaž bola anonymná. Ani samotní porotcovia až do vyhlásenia výsledkov nevedeli, kto sú autori všetkých návrhov, ktoré boli označené písmenami abecedy. Víťazný návrh, označený v súťaži písmenom F, pod ktorým sa skrývali spomínaní pražskí architekti Gogolák + grasse, napokon získal hlasy všetkých siedmich členov odbornej komisie.

Podľa jej podpredsedu Olega Hamana, konateľa spoločnosti Caasua, ktorá je jednou z najväčších architektonicko-projektových kancelárií v Českej republike, nebol žiaden návrh bezchybný. „O víťaznom návrhu rozhodla najmä jeho nadčasovosť. Zaujalo nás inovatívne riešenie využitia rieky Hornád vo forme nového ostrova alebo zelených plôch pre krátkodobú rekreáciu Košičanov. Dôležité je aj prepojenie sídliska Dargovských hrdinov niekoľkými lávkami a podchodmi so železničnou stanicou a ulicami v historickom centre mesta.“ 
Ako konštatoval hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp, deň vyhlásenia výsledkov súťaže je veľkým dňom pre celé mesto a zároveň aj obrovský záväzok pre ÚHA, ktorý si musí vyhrnúť rukávy a v spolupráci s ďalšími zainteresovanými pripraviť všetky ďalšie procesy, aby sa čo najskôr mohlo začať so zhmotnením víťazného návrhu. 

Dobré miesto na život i relax

Podľa primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) víťazný projekt urbanistickej súťaže v budúcnosti výrazne zmení tvár celého centra mesta. Teší ho, že namiesto zanedbanej lokality, kde sú zväčša priemyselné areály, alebo tam rastie burina, môže vzniknúť moderná štvrť s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. 

Zdôraznil, že v každom modernom európskom meste sa život, ale aj ďalšie aktivity koncentrujú okolo rieky, ktorá ním preteká. Lokalita okolo Hornádu má podľa neho obrovský potenciál. Mala by integrovať nielen bývanie, služby alebo štátne inštitúcie, zdravotné zariadenie, ale aj voľnočasové aktivity a relax v podobe napr. kaviarničiek s výhľadom na park. Zároveň by mala komplexne vyriešenú dopravu s dôrazom na ekologické prepojenie s „klasickým“ centrom mesta a všetkými smart riešeniami pre 21. storočie.

Dlhodobý proces

„Už pred takmer 3 rokmi sme sa začali zaoberať tým, či by aj v Košiciach nemohlo okolo Hornádu vzniknúť také mestské centrum, aké poznáme z niektorých veľkých európskych metropol. Išlo o dlhodobý proces, ktorému predchádzali rokovania s architektami a pamiatkarmi a konzultácie s mnohými ministerstvami. Za tým, že tu dnes stojíme, stálo obrovské množstvo ľudí, ktorým týmto ďakujem,“ povedal primátor na tlačovej besede venovanej vyhláseniu výsledkov súťaže. „Súťaž bola kvalitne zorganizovaná. Vážim si, že od členov výberovej komisie sme dostali aj odporúčania ako ďalej pokračovať, a ktoré kroky sú nevyhnutné napríklad aj na to, aby sme sa mohli uchádzať o ďalšie európske zdroje. Pred začiatkom súťaže som dúfal, že sa porote podarí vybrať uskutočniteľný a pekný návrh. Ten víťazný je nadčasový a s kvalitnými riešeniami. Namiesto sivej škaredej plochy vznikne pekná štvrť. Zároveň sa tým splní sen mnohých Košičanov, keďže opätovne prinesie rieku do mesta bez toho, aby sme museli zmeniť jej tok,“ dodal.

Odmeny pre finalistov

Víťazná kancelária Gogolák + grasse z Prahy získala 30-tisícovú odmenu, strieborní medailisti – košická spoločnosť Zoidberg projekt 20 000 eur a „bronzová spoločnosť“ Between z Bratislavy 15 000 eur. Zvyšní traja postupujúci do druhého kola (M.S. Architekti, Compass a Ing. arch. Ivan Matys I.A.M. Projektová a obchodná kancelária) si odniesli po 5000 eur.

(MK) 

P. Beňuška: Oceňujem odvahu mesta


Návrhy medzinárodnej urbanisticko – architektonickej súťaže Košice-Hornád – Nové mestské centrum vyhodnocovala sedemčlenná porota zostavená z renomovaných domácich a zahraničných odborníkov a zástupcov mesta.

Predsedom poroty bol architekt Peter Beňuška, spoluautor plánu rozvoja hlavného mesta Alžírska, v minulosti expert pre rozvoj miest v rámci programov Svetovej banky a Bertelsmannovej nadácie, hlavný architekt Európskej komisie i Bratislavy.

Foto: Miro Vacula

„V Košiciach sa konala najvýznamnejšia urbanistická súťaž od vzniku samostatného Slovenska. Oceňujem, že vedenia mesta nabralo odvahu a vypísalo aj na európske pomery ojedinelú súťaž, do ktorej sa mohli prihlásiť architekti z ktorejkoľvek členskej krajiny Európskej únie,“ povedal špičkový odborník v oblasti urbanizmu počas prezentácie výsledkov súťaže. 

 „Aj na základe toho, čo som mal možnosť zažiť ako hlavný architekt v Bratislave v súvislosti s revitalizáciou nábrežia Dunaja, kde vyrastá nové moderné centrum, môžem povedať, že ide o dlhodobý projekt na 30 a viac rokov. Touto súťažou sme položili základ niečoho dôležitého,“ zdôraznil P. Beňuška.

Ako uviedol, historické jadro Košíc s najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku sa vyvíjalo niekoľko storočí, sídliská na kopcoch niekoľko desaťročí.

„Dnes ich okrem ciest nič nespája. Ak sa na Hornáde vytvorí nové centrum, ako ho načrtol víťazný návrh, bude to akoby nové srdce Košíc, do ktorého budú mať blízko ľudia z centra i zo sídlisk. Tieto urbanistické zámery majú ďalekosiahly dopad, no vždy je najdôležitejšie začať. Košice aj vzhľadom na plánovanú dodávku geotermálneho tepla z Ďurkova majú jedinečnú možnosť, aby tu vznikla uhlíkovo neutrálna štvrť, ktorá bude unikátna v celej Európe a v súlade s environmentálnymi cieľmi Európskej komisie.“

(MK, MJ)


Povedali o víťaznom návrhu


Čím je súťaž Nové mestské centrum Košíc a víťazný návrh výnimočný, čo znamená pre mesto a jeho obyvateľov?


Petr Kropp, hlavný architekt mesta Košice

Výnimočná je v tom, že nastavuje ďalšiu urbanistickú vrstvu mesta, ktoré sa vyvíjalo stáročia. Medzinárodná súťaž a víťazný návrh dáva mestu šancu vytvoriť nové centrum, v ktorom budú žiť, pracovať i relaxovať Košičania 21. storočia. Som rád, že vedenie a poslanci pochopili, že rozvoj Košíc neznamená len rozširovať plochu mesta, ale že potrebujeme využiť aj takéto menej hodnotné územie.

Ladislav Rovinský, predseda komisie dopravy a výstavby mestského zastupiteľstva

Teší ma, že v budúcich rokoch mesto dokáže využiť opustené, zdevastované územie. V minulosti sa mesto rozširovalo do okolia a lokalita uprostred Košíc bola nevyužitá. Víťazný návrh rieši túto oblasť veľmi citlivo, s rešpektom k vode v koryte Hornádu a k funkciám, ktoré sú od moderného mesta očakávané. Veľký význam vidím v prepojení železnice na nové centrum, v možnosti ekologicky sa dopraviť do nového srdca mesta.

Radoslav Mokriš, zástupca riaditeľky Krajského pamiatkového úradu Košice

Ako pamiatkarovi sa mi splnil dvadsať rokov trvajúci sen. Dvadsať rokov sme presviedčali samosprávu, aby odľahčila historické jadro, aby sa investori mali kde realizovať a zároveň aby sme chránili naše pamiatky pred zničením. Som presvedčený, že nové, moderné, atraktívne mestské centrum zníži aj počet mladých ľudí, ktorí z Košíc odchádzajú nielen za prácou, ale aj za lepšími životnými podmienkami, že Košice dokážu naplniť ich ambície.

(MJ)

L. Grasse: Táto súťaž je dôležitá nielen pre Košice


Spoločnosť gogolák + grasse, ktorej návrh na riešenie Nového mestské centra Košíc zvíťazil v medzinárodnej súťaži, funguje od roku 2010. Za necelých 12 rokov existencie získala viac ako 20 ocenení v urbanistických súťažiach, z toho desaťkrát prvú cenu. V rokoch 2020, 2021 a 2022 bola zaradená do rebríčka TOP 100 architektonických kancelárií Českej republiky, ktorý zostavuje prestížny odborný časopis Architect.

Členovia tímu architektonickej kancelárie gogolák + grasse – architekti Matúš Berák, Štěpán Matějka, Lukáš Grasse a Ivan Gogolák (na snímke zľava). Foto: Archív LG

Na otázky Košice v skratke odpovedal jeden zo spoločníkov kancelárie Lukáš Grasse.

Čo pre vás toto víťazstvo v súťaži, ktorú vyhlásilo mesto Košice, znamená?

Táto súťaž je dôležitá nielen pre Košice, ale i pre urbanizmus v rámci celého Slovenska. Keďže ide pravdepodobne o významovo i rozsahom územia najväčšiu urbanistickú súťaž v ére samostatnej Slovenskej republiky, je to pre nás obrovská pocta, ale aj satisfakcia za náročnú prácu s neistým koncom.

Ako ste oslávili víťazstvo?

Každý druhý utorok v letných mesiacoch organizujeme prednáškový cyklus pre verejnosť na tému urbanizmu, no a radostnú správu sme dostali práve v tento deň (14. 6. – pozn. autora). Program sme obohatili o čašu šampanského, takže sme strávili príjemný večer…

Prečo ste sa rozhodli prihlásiť do súťaže? Čo vás naštartovalo?

Jednou z hlavných motivácií bol práve význam tejto súťaže a vzťah k Slovensku, pretože náš tým sa narodil v Československu a z veľkej časti na území Slovenska.

Čím ste sa inšpirovali?

V návrhu pre Košice je sústredená naša dlhoročná skúsenosť s podobnými úlohami. Konkrétne sa jedná o otázky udržateľnosti, urbanistickej vízie smerovania mesta, ktorým sa dlhodobo prakticky i teoreticky venujeme. Návrh zrkadlí niektoré z princípov, ktoré sme použili v rámci užšieho výberu pre súťaž na podobu Berlína a jeho širšieho okolia.

Aký veľký tím na návrhu pracoval?

Toto je veľmi dobrá otázka. Často v rámci „pár obrázkov“ totiž zaniká časová náročnosť prípravy takéhoto návrhu, ktorá je pre laikov nepredstaviteľná. Obe fázy súťaže nám zabrali dohromady približne tri roky „človekohodín“, teda celkového času, ktorý sme nad tým strávili jednotlivo. Je teda potrebné oceniť všetky zúčastnené tímy i ich prácu. Konkrétne sa jednalo o náš jadrový tím kancelárie gogolák + grasse a mnohých ďalších špecialistov na rôzne otázky.

Čím bola práca na návrhu pre Košice výnimočná?

Nie každý deň sa tvorí vízia pre druhé najväčšie mesto na Slovensku v blízkosti jedného z najzachovalejších stredovekých jadier mesta…

Jedným z nosných prvkov budúceho mestského centra je rieka Hornád. Aké miesto má vo vašom návrhu?

Náš návrh niesol heslo Brehy a ostrovy Košíc. Rieky a všeobecne voda hrá dnes v mestskom prostredí významnú úlohu. Máme dojem, že toto Košice pochopili. Preto vytvárame možnosti aby sa rieka mohla vrátiť i do bližšieho centra mesta. V našom návrhu priamo pri Hornáde vznikajú nábrežia rôzneho charakteru, ktoré prepájajú všetky časti mesta i so železničnou stanicou. Obnovujeme fragmenty ostrovov, ktoré tu boli ešte pred reguláciou tejto časti rieky, a navraciame tak vodu prírode i ľuďom.

Už viete, ako využijete finančnú odmenu 30 000 eur, ktorá je spojená s ocenením?

Ešte sme sa tomu nevenovali. Určite ich nerozflákame! Časť odmeny investujeme do ďalšieho rozvoja našej firmy a do nášho ďalšieho odborného rastu.

Mikuláš Jesenský

Odporúčame

TOP články