Na Kostolianskej pribudne kruhový objazd

Na Kostolianskej pribudne kruhový objazd

Križovatka na Kostolianskej ceste pri zimnom štadióne Crow Arena prejde zmenami, ktoré majú zvýšiť jej priepustnosť najmä počas rannej dopravnej špičky. Mesto Košice tam začiatkom leta 2023 plánuje začať s výstavbou kruhového objazdu, dokončenie je naplánované o 5 mesiacov na to. Presné termíny budú známe po získaní všetkých potrebných povolení a ukončení verejného obstarávania. Odhadované náklady na výstavbu by sa v súčasných cenách mali pohybovať do 200 000 eur.

Kruhový objazd sa po dopravno-kapacitnom prieskume ukázal vhodnejší ako svetelná križovatka

Pôvodne boli v hre dve alternatívy riešenia problematickej križovatky. Aj vzhľadom na plánovanú výstavu novej obytnej štvrte na Aničke, oslovilo mesto dopravného inžiniera Pavla Titla, aby vypracoval vlastné riešenie. Projektant nesúhlasil s kruhovým objazdom a navrhol pre tento dopravný uzol cestnú svetelnú signalizáciu.

Magistrát zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie pre okružnú križovatku. Na základe nej bolo vydané v roku 2020 aj územné rozhodnutie. Mesto si v roku 2022 nechalo spracovať aj dopravno-kapacitné posúdenie tohto dopravného uzla. Z jeho záverov vyplýva, že zvýšeniu plynulosti dopravy v tejto lokalite najviac pomôže kruhový objazd, ktorý by mal kapacitne vyhovovať výhľadovo až do roku 2053. Ten je možné zrealizovať skôr ako cestnú svetelnú signalizáciu, ktorá podľa prepočtov vychádza o niečo drahšie v porovnaní s kruhovým objazdom. 

Návrh riešenia okružnej križovatky sa prvýkrát objavil v plánoch mesta už v roku 2006, no jeho realizácii dlhé roky bránili aj nevysporiadané majetkové vzťahy okolitých pozemkov. Ten posledný sa podarilo vysporiadať až minulý rok. O  návrhu na vybudovanie kruhového objazdu mesto komunikovalo so všetkými zúčastnenými stranami. Išlo o zástupcu investora, dotknuté štátne orgány a vedenie mestských častí Sever a Sídlisko Ťahanovce. 

Dopraváci zamietli zákaz odbočenia doľava z Vodárenskej

„Stálo nás veľké úsilie, aby sme mohli vysporiadať všetky pozemky súvisiace s touto križovatkou. Prijali sme zásadu, že pri každom riešení dopravných uzlov automaticky požadujeme dopravno-kapacitné posúdenie. Na základe dát sa následne rozhodneme o tom, aké technické riešenie použijeme. Zvažovali sme dve porovnateľné alternatívy riešenia križovatky, z ktorých vyšiel víťazne kruhový objazd. Naše rozhodnutia nie sú o pocitoch, ale o nevyvrátiteľných faktoch, čo je aj tento prípad,“ tvrdí riaditeľ magistrátu Marcel Čop.

Dopĺňa, že už v minulosti sa mesto snažilo pomôcť motoristom bez toho, aby muselo križovatku prestavať. Návrh na zákaz odbočenia vľavo od Vodárenskej ulice smerom ku Crow aréne však zamietol Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach. 

Nákladné autá z kameňolomu by tam cez špičku nemali jazdiť

Zníženiu množstva áut jazdiacich cez Kostoliansku cestu by mali napomôcť aj aktuálne rokovania so spoločnosťou Eurovia Kameňolomy s.r.o., ktorá tam prevádzkuje kameňolom. Snahou mesta je, aby ich nákladné autá už od budúceho mesiaca počas rannej špičky vôbec neprechádzali touto križovatkou.

Starosta Severu František Ténai (nezávislý) sa dlhodobo zasadzoval za zlepšenie priepustnosti križovatky a bezpečnosti, keďže tam na vlastnej koži zažil dve nepekné dopravné nehody. Privítal, že prejazd tým ťažko prejazdným miestom už nebude problémom a neustálym zdrojom kolíznych situácií.

„Pre motoristov je prejsť križovatkou veľký problém, navyše každé ráno tam počas pracovných dní musí dopravu riadiť polícia. Som rád, že sme sa s kompetentnými zhodli na tom, že najbezpečnejším riešením je práve vybudovanie „kruháča“, pretože pred vstupom naň je potrebné spomaliť. Ďakujem aj vedeniu mesta za ich konštruktívny prístup a verím, že najneskôr koncom budúceho roka tam otvárame novú bezpečnú a plynulú okružnú križovatku,“ uviedol.

(DT)

Foto: MK

Odporúčame

TOP články