Mestská zeleň vyrúbala invázne dreviny

Mestská zeleň vyrúbala invázne dreviny

Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) zrealizovala na Rastislavovej ulici výrub javorovcov jaseňolistých. Nakoľko ide o invázne dreviny, ich odstránenie im ukladá zákon o ochrane prírody a krajiny.

Ďalším z dôvodov bol ich zlý zdravotný stav. Stromy v tomto stave môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre okolité prostredie a ľudí.

„Za posledné obdobie sme zaznamenali po víchriciach niekoľko poškodených, alebo úplne vyvrátených javorovcov. Aj napriek tomu, že nám to zákon neukladá, plánujeme v danej lokalite realizovať náhradnú výsadbu v závislosti od infraštruktúry, aby sme zabezpečili funkcionalitu a rast nových stromov bez ohrozenia okolitého prostredia,“ uviedla SMsZ.

Zdroj: SMSZ

Foto: SMSZ

Odporúčame

TOP články