Lekárska fakulta oslavuje 75. výročie vzniku

Lekárska fakulta oslavuje 75. výročie vzniku

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach oslavuje 75. výročie svojho vzniku. Podľa jej dekana Petra Jarčušku sa stala za uplynulé obdobie veľmi dobrou značkou a pri hodnotení slovenských fakúlt sa vo všeobecnosti umiestňuje na popredných miestach rebríčka bez ohľadu na zameranie štúdia.

„Považujem preto našu fakultu za kvalitnú a životaschopnú inštitúciu, ktorá poskytla vzdelanie už 17 000 absolventom, ktorí boli a sú žiadaní na pracovnom trhu vo svojom odbore na Slovensku aj v zahraničí,“ uviedol dekan.

Súčasťou osláv výročia je stredajšie slávnostné zasadnutie Vedeckej rady LF UPJŠ spojené s odovzdaním pamätných plakiet a listov zástupcom akademických pracovísk a partnerských inštitúcií, ako aj ocenenie jubilujúcich pracovníkov. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Chcú skvalitniť vedecko-výskumnú činnosť

Podľa dekana má LF vytvorené veľmi dobré predpoklady na výchovu kvalitných lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, ako aj rozvoj vedeckého medicínskeho poznania. „Zo strany vedenia fakulty pracujeme na skvalitnení našej vedecko-výskumnej činnosti a zvýšení grantovej úspešnosti a, samozrejme, že chceme napredovať aj v pedagogickej oblasti. Máme ambíciu rozšíriť naše Centrum simulátorovej a virtuálnej reality, čo bude kľúčové pre ďalšie skvalitnenie výučby. V oblasti pedagogiky by malo tiež v budúcnosti výrazne prospieť plánované otvorenie pobočky našej lekárskej fakulty v Prahe,“ skonštatoval Jarčuška.

História košickej lekárskej fakulty sa začala písať v roku 1948. Jej vznik v povojnovom období bol reakciou na vtedajší nedostatok lekárov v tomto regióne. Zápis prvých 32 poslucháčov sa konal 1. októbra toho roku.

O vznik pobočky Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave sa zasadil vtedajší riaditeľ Štátnej nemocnice v Košiciach Ján Kňazovický, ktorý sa následne stal aj prvým dekanom fakulty. Kľúčovým míľnikom podľa Jarčušku bol rok 1989, keď sa zaviedli demokratické princípy výučby, vnikol akademický senát a bola prijatá demokratická voľba dekana. Ďalším pozitívom bolo otvorenie sa svetu a začatie výučby zahraničných študentov v akademickom roku 1992/1993.

Zdroj: TASR

Foto: Lekárska fakulta UPJŠ

Odporúčame

TOP články