Košická knižnica pripravila terapiu čítaním so psíkmi

Košická knižnica pripravila terapiu čítaním so psíkmi

Neformálne vzdelávanie s ukážkami foriem a dosahu terapie čítania so psíkom sa vrátilo do pobočky Nezábudka, aby na spoločných stretnutiach povzbudilo k čítaniu deti s rôznymi formami znevýhodnenia. Zámerom projektu Rozmanitosť ľudskosti je rozvoj, podpora a zlepšenie čitateľských schopností u detí, ktoré majú poruchy učenia, resp. čítania a problémy s čítaním, najmä s tým hlasným.

Na spoločných stretnutiach sa knižnica pokúsi prostredníctvom animoterapie postupne odbúravať zábrany hlasného čítania. Medzi seba pozvali lektorku so špeciálne vycvičeným psíkom. Deti si pod jej vedením vyskúšajú, aké je čítať štvornohému spoločníkovi, ktorý ich naozaj nikdy za nič nekritizuje, neprerušuje a ani neopravuje prípadné chyby.

Čítanie bude prebiehať pravidelne každé dva týždne. V Nezábudke sa do konca roka uskutoční osem stretnutí detí so psíkom.

Termíny čítaní so psíkom (so začiatkom o 10.00 hod.) sú naplánované na: 16. 10., 23. 10., 06. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12. 2023

Zároveň sa 16. 11. 2023 o 9.00 hod. uskutoční verejná prednáška s lektorkou, ktorá bude venovaná téme neformálneho komunitného vzdelávania a dosahu canisterapie. 🐩

Informácie o aktivitách knižnice sú dostupné na www.kosicekmk.sk.

Zdroj a foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

Odporúčame

TOP články