Do finále medzinárodnej urbanistickej súťaže na Nové mestské centrum postúpil poltucet z 11 zúčastnených tímov

Košice vyhlásili súťaž na Nové mestské centrum

V závere minulého roka vyhlásilo mesto Košice medzinárodnú urbanistickú súťaž na Nové mestské centrum. To by malo v najbližších rokoch vzniknúť na ploche 300 hektárov (3 km štvorcové) v blízkosti rieky Hornád a bude zhruba ohraničené Rampovou ulicou, Prešovskou cestou, Palackého ulicou a železničnou traťou.

Predmetom súťaže je územie okolo rieky Hornád v centre mesta. Jej hlavným cieľom je získať urbanistické riešenie pre funkcie vyššej občianskej vybavenosti, bývania, sociálnych služieb, rekreácie, vzdelávania, športu a zelene a so zreteľom na atraktívnu polohu územia. 

Úvodné tohtoročné zasadnutie medzinárodnej odbornej poroty, ktorú tvorí desať odborníkov zo Slovenska a zahraničia, sa uskutočnilo uplynulý týždeň. Porotcovia si pod vedením bývalého hlavného architekta Európskej komisie a mesta Bratislavy Petra Beňušku vyberali z celkovo 11 doručených návrhov. Do ďalšieho kola postúpil poltucet najlepších projektov. Ich tvorcovia budú mať možnosť v nasledujúcich týždňoch ich ešte ďalej rozpracovať. 

Hlavný architekt mesta Peter Kropp ocenil rozmanité urbanistické riešenia zúčastnených tímov

Hodnotenie poroty sa uskutočnilo na základe intenzívnej odbornej debaty o každom jednotlivom návrhu. Zaslané návrhy poukázali na rozmanité urbanistické riešenia akým spôsobom by Košice mohli v budúcnosti nakladať s územím okolo rieky Hornád. Súťaž je anonymná, preto ani porotcovia nevedia, kto je autorom návrhov,“ uviedol člen poroty a hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp. 

V Košiciach je zatiaľ toto územie v centre mesta využívané zväčša na priemyselné účely alebo tam rastie burina. V mnohých európskych metropolách už vznikli alebo postupne vznikajú okolo riek nové mestské centrá. Pripravovaný projekt, ktorý vzíde z výsledkov tejto urbanistickej súťaže, môže podľa košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) v najbližších desaťročiach zmeniť tvár celého centra mesta. V metropole východu žije takmer 240 000 obyvateľov a ďalších 100 000, ktorým mesto poskytuje rôzne služby, do Košíc každý deň dochádza. Nové mestské centrum tak bude slúžiť nielen obyvateľom metropoly východu, ale aj ľudom z okresu Košice-okolie a celého Košického kraja. 

Konečné výsledky urbanistickej súťaže budú po vyhodnotení návrhov a po záverečnom zasadaní poroty vyhlásené koncom júna tohto roka. Najlepšie návrhy bude následne Útvar hlavného architekta mesta Košice prezentovať verejnosti. Víťazný tím čaká odmena vo výške 30 000 eur, druhý v poradí získa 20 000 eur a ocenený tím na 3. mieste 15 000 eur.

Jana Poľová

Foto: Miro Vacula 

Odporúčame

TOP články