Business Košice má potenciál pritiahnuť do Košíc nových investorov

Business Košice má potenciál pritiahnuť do Košíc nových investorov

Poslanci mestského zastupiteľstva (MZ) schválili uplynulý týždeň vznik neziskovej organizácie Business Košice. Mesto tak reaguje na dlhodobú potrebu lepšej propagácie ekonomického záujmového územia metropoly východu s ambíciou pomáhať nielen potenciálnym, ale aj etablovaným investorom.

Business Košice bude novou značkou na investičnej mape Európy

Príchod švédskej automobilky Volvo Cars zvýraznil potrebu upevnenia značky Košíc ako atraktívnej cieľovej destinácie na európskej investičnej mape. Nová organizácia bude mať na starosti získavanie nových investičných príležitostí nielen pre mesto Košice, ale aj blízky región, komplexnú starostlivosť o podnikateľský sektor, zber a distribúciu špecifických dát, podporu lokálnych investícií, propagáciu investičných príležitostí, udržanie a lákanie talentu, budovanie podnikateľskej komunity či prípravu ekonomických analýz.

„Novovznikajúca organizácia zastreší záujmy ekonomického a urbanistického rozvoja Košíc s cieľom budovania úspešnej medzinárodnej značky mesta. V rámci svojich služieb poskytne komplexnú investičnú, dátovú a konzultačnú podporu pre budúce, ale tiež už existujúce strategické podnikateľské subjekty v našom záujmovom území,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý návrh na jej vznik predložil poslancom na minulotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Organizácia má klásť dôraz na rozvoj podnikania a obchodných príležitostí. Pre podnikateľský sektor vytvorí vhodné prostredie rastu a vzájomnej previazanosti s mestom Košice a jeho organizáciami.

Košice stoja pred historickými investičnými príležitosťami

Business Košice predpokladá založenie a štart svojej činnosti na prelome tohto a budúceho roka s ročným rozpočtom 140 512 eur. Poslanci zvolili členov dozornej a správne rady neziskovej organizácie. Novým riaditeľom sa stane Martin Mudrák, ktorý zastáva pozíciu Splnomocnenca mesta Košice pre inovácie a rozvoj.

„Mesto Košice dnes stojí pred mnohými historickými príležitosťami – príchodu nadväzujúcich strategických investícií v oblasti automobilového priemyslu, pokračujúcou transformáciou a rozvojom svojej vedomostnej a kreatívnej ekonomiky, ale tiež pred radom príležitostí spojených s budúcou obnovou susednej Ukrajiny. Sú to príležitosti, o ktoré chce mesto Košice v silnej regionálnej konkurencii aktívne zabojovať.“

Mudrák zdôrazňuje, že popri nových príležitostiach sa nesmie zabúdať ani na starostlivosť o už existujúcich investorov, ktorí dlhodobo vytvárajú hodnotu, pracovné príležitosti a prispievajú k ekonomickej prosperite mesta. „Budovanie ekonomicky úspešných a ambicióznych Košíc je však možné len spoločnými silami, preto sa tešíme na aktívnu a intenzívnu spoluprácu naprieč sektormi,“ doplnil.

Spoločne vytvárame ekonomickú značku Košíc

Pod založenie Business Košice sa podpornými stanoviskami podpísali aj partneri z klastrov (Košice IT Valley), obchodných komôr (KRK SOPK, AmCham), združení právnických osôb (CNIC) či Letiska Košice. Zhodli sa, že cesta k ekonomickému úspechu mesta a regiónu vedie cez vzájomnú spoluprácu.

Košický viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý, klub Spolupráca pre Košice) skonštatoval, že vedenie mesta chce vytvárať atraktívne prostredie nielen pre podnikateľov, ale aj pre občanov. Zdôraznil, že hlavným a dlhodobým cieľom je, aby sa v metropole východu oplatilo podnikať a žiť.

„Medzisektorová spolupráca je nesmierne dôležitá pre všetkých z nás. Založenie takejto platformy na podporu a propagáciu ekonomického a urbanistického rozvoja mesta, organizácie Business Košice, je ďalším dôležitým krokom, ktorý Košiciam pomôže vybudovať silnú medzinárodnú značku schopnú prilákať a podporovať strategické investície a potrebný talent. Hospodársky úspech Košíc výrazným spôsobom prispieva k zlepšeniu kvality života nielen jeho obyvateľov.“

Založenie novej organizácie potešilo aj riaditeľku košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Janu Končekovú. „Vedenie mesta Košice a poslanci mestského zastupiteľstva si po rokoch vypočuli podnety z podnikateľskej a akademickej sféry. Začala sa nová éra projektu, ktorý má potenciál priniesť okrem spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami, organizáciami a privátnym sektorom aj pridanú hodnotu v podobe ekonomického a urbanistického rozvoja,“ dodala.

Zdroj: mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články