Krajský súd potvrdil neplatnosť parkovacej zmluvy mesta Košice a EEI

Krajský súd potvrdil neplatnosť parkovacej zmluvy mesta Košice a EEI

 Krajský súd v Košiciach v stredu potvrdil neplatnosť nájomnej zmluvy o parkovaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI z roku 2012. Potvrdil pritom tzv. medzitýmny rozsudok Okresného súdu Košice I z októbra 2019, podľa ktorého „nájomný vzťah nie je“. Odvolací súd rozhodoval na základe námietok spoločnosti EEI. Tá v spore s mestom Košice naďalej trvá na platnosti zmluvy.

      Spoločnosť EEI rešpektuje stredajšie rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, ktorý rozhodol, že nájomná zmluva medzi touto parkovacou spoločnosťou a mestom Košice z roku 2012 je neplatná. „Vzhľadom na naše presvedčenie o platnosti nájomnej zmluvy však spoločnosť EEI s najväčšou pravdepodobnosťou využije mimoriadne opravné prostriedky, respektíve uplatní si ochranu svojich práv podaním sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky,“ reagovala spoločnosť.
      Firma si chce počkať na písomné vyhotovenie rozsudku s argumentmi, o ktoré sa súd opiera. Tvrdí pritom, že spochybňovanie platnosti nájomnej zmluvy zo strany predstaviteľov mesta Košice je v skutočnosti účelovým a politicky motivovaním konaním. „Napriek spochybňovaniu platnosti zmluvy a prebiehajúcim súdnym sporom totiž mesto Košice okrem iného nepretržite od roku 2012 fakturuje spoločnosti EEI nájomné a prostredníctvom podriadených subjektov od nej vymáha plnenie nájomnej zmluvy, ako aj prepojenej zmluvy na parkovací dom,“ uviedla spoločnosť.
      V prípade, že nájomnú zmluvu príslušné súdne orgány vyhlásia za neplatnú, EEI zváži aj uplatnenie nárokov, či už z titulu bezdôvodného obohatenia na strane mesta, ako aj z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú neplatnou nájomnou zmluvou. „Ak by bola nájomná zmluva naozaj neplatná, túto neplatnosť spôsobilo priamo mesto Košice, ktoré návrh nájomnej zmluvy pripravilo a predostrelo na podpis víťazovi súťaže, t. j. spoločnosti EEI. Ak teraz mesto Košice napáda neplatnosť nájomnej zmluvy, napáda reálne výsledky svojej vlastnej činnosti,“ konštatovala spoločnosť. Plánuje vyčísliť všetky právne nároky na kompenzáciu škody, ktoré jej mesto malo spôsobiť protiprávnou činnosťou a prípravou neplatnej nájomnej zmluvy.

Vyhlásenie primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka k rozhodnutiu krajského súdu

Kandidoval som s tým, že Košice zbavím bratislavskej spoločnosti EEI. Zmluvu s EEI sme vypovedali, EEI sa s mestom začali súdiť. Bolo mi jasné, že to len tak nevzdajú. Ťahanie sa po súdoch trvalo takmer 4 roky, ale vyplatilo sa bojovať. Vyhrali sme! Dnes súd definitívne rozhodol o tom, že parkovanie patrí opäť Košičanom. Mesto má rozviazané ruky a môžeme sa pustiť do práce na vlastnej parkovacej politike.

Primátor hovorí o výbornej správe pre Košičanov 

Dnešné rozhodnutie krajského súdu považujem za výbornú správu pre všetkých Košičanov, ktorým už aj oficiálne patrí parkovanie v našom meste. Výnosy z parkovného nebudú zlepšovať finančné ukazovatele súkromnej bratislavskej firmy, ale zostanú v našom meste a investujú sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry.

Krajský súd potvrdil to, že sme už pred rokmi mali aj spolu s ďalšími vtedajšími aktivistami na čele s Henrichom Burdigom pravdu, keď sme už od začiatku platnosti tejto nájomnej zmluvy trvali na jej neplatnosti a nezákonnosti z dôvodu jej rozporu so zákonom. To nám ešte v roku 2018 jednoznačne potvrdila aj analýza Právnickej fakulty UPJŠ, podľa ktorej v roku 2012 právne predpisy nepripúšťali uzatvorenie takejto zmluvy.

Jej závery sa odzrkadlili aj v následných zmenách VZN. Hneď po tom, čo som sa koncom roka 2018 stal primátorom, sme fakticky prebrali parkovací systém v meste do svojich rúk a uskutočnili viaceré kroky, ktoré znamenali zlepšenie možnosti úhrady parkovania priamo pre mesto prostredníctvom SMS alebo webovej aplikácie a čoskoro aj prostredníctvom osadených parkovacích automatov.

Parkovací systém definitívne prejde pod mesto

Ďakujem všetkým ľuďom vrátane môjho tímu a najmä šikovným kolegom na MMK, vďaka ktorým sa parkovanie vrátilo do rúk Košičanov.

O bližších detailoch vás ešte budeme informovať po doručení písomného vyhotovenia rozsudku, ale môžeme už teraz povedať, že najneskôr doručením rozsudku spoločnosti EEI, stratí táto spoločnosť aj teoretické argumenty ohľadom prevádzkovania „jej“ časti parkovacieho systému.

Čakajú nás ešte rokovania, a preto by som zatiaľ nerád predbiehal. V každom prípade však vyviniem všetko úsilie na to, aby v najbližšom období aj faktický odchod EEI prebehol tak, aby sa to parkujúcej verejnosti nedotklo žiadnym významným spôsobom.

Zdroj: TASR, JP

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články